Kustamās mantas izsoles

Izsludināta lietotas kustamās mantas pirmā elektroniskā izsole ar augšupejošu soli ID Nr.2022/2-km

1.1.Manta: Transportlīdzeklis – kravas pašizgāzējs, Mercedes Benz 611, lietots v/n EM9101;

Sākumcena: EUR 500,- (pieci simti euro)

Nodrošinājums: EUR 50,- (piecdesmit euro)

Izsoles solis EUR: 20,- (divdesmit euro)

1.2.Manta: Traktors Belarus 920, lietots v/n T6021LR;

Sākumcena: EUR 15 500,- (piecpadsmit tūkstoši pieci simti euro)

Nodrošinājums: EUR 1550,- (viens tūkstotis pieci simti euro)

Izsoles solis EUR: 20,- (divdesmit euro)

Papildus nosolītajai cenai tiek aprēķināts un ir jāmaksā PVN.

2.Izsole tiek rīkota un pieteikumi jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (EIV)

3.Pieteikumu iesniegšana no 2022.gada 30.novembra plkst.13.00. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un solījumu norises laiks norādīti EIV.

4.Nodrošinājuma nauda jāiemaksā slimnīcas kontā: AS „Swedbank”, norēķinu konta Nr.: LV74HABA0551027673367, kods HABALV22, ar norādi „Nodrošinājums dalībai izsolē Nr.2022/2-km” līdz pieteikuma iesniegšanai.

5.Ar Izsoles noteikumiem un nosacījumiem reģistrācijai izsolē var iepazīties mājas lapā  www.stradini.lv sadaļā Kustamās mantas izsoles un EIV.

6.Samaksa par nosolīto mantu jāveic 10 kalendāro dienu laikā.

7.Nodrošinājuma naudas atmaksas termiņš pretendentiem, kas nav uzvarējuši izsolē – 15 kalendārās dienas.

8.Ar Mantu pretendents var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00- 12.00 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni: 26596215.

9.Kontaktpersona informācijas sniegšanai par izsoles noteikumiem - Juridiskās daļas juriste Laura Zemīte, tālrunis 67069786, e-pasts: laura.zemite@stradini.lv.

Izsoles noteikumi

Pielikums izsoles noteikumiem: ATSKAITE PAR TRAKTORA BELARUS 920 v/n T6021LR TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANU

Pielikums izsoles noteikumiem: ATSKAITE PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA- KRAVAS PAŠIZGĀZĒJS MERCEDES BENZ 611 v/n EM9101 TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANU

Izsludināta kustamās mantas elektroniskā izsole ar augšupejošu soli ID Nr.2022/1-km

Izsoles noteikumi

Pielikums izsoles noteikumiem: Datortomogrāfa Optima CT 660 vērtējums_CUT

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu ID Nr.2020/1-km

Pārdošanas noteikumi

Pieteikums

Kustāmās mantas izsoles Nr.2020/1-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas pārdošana Nr.2019/4-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/3-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Kustāmās mantas izsoles Nr.2019/3-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/2-km

Izsoles pieteikums

Noteikumi

Kustāmās mantas atsavināšanas procedūras ID Nr.2019/2-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/1-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Kustamās mantas izsoles Nr. 2019/1-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2018/2-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē