Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Pacientu drošība

Pacientu drošības un risku vadības koncepcija VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” tiek veidota, balstoties uz Pasaules veselības organizācijas Pasaules alianses pacientu drošības, Eiropas Padomes rekomendācijām un Joint Commission Veselības aprūpes organizāciju akreditācijas standarta prasībām. Pacientu drošības sistēmas ieviešana un attīstīšana ir vērsta uz ar veselības aprūpi saistīta nevajadzīga kaitējuma riska samazināšanu līdz akceptējamam minimumam un tā nodrošināšanu ar preventīviem pasākumiem un uzlabojumiem sistēmā un iekļauj sevī preventīvu risku analīzi un izvairīšanos no iepriekš prognozējamām un novēršamām kļūdām.

Slimnīcas pacientu drošība un ar to saistīto risku vadība balstās izpratnē par cēloņsakarībām, kas iespaido nevēlamu iznākumu ārstniecības gaitā, un cilvēka faktoriem jeb ergonomiku. Mēs tiecamies paaugstināt veselības aprūpes kvalitāti caur izpratni par rezultātiem, kas rodas komandas darba, uzdevumu, aprīkojuma, darba vietas, kultūras, organizācijas un cilvēka uzvedības un iespēju ietekmē. Slimnīca tiecas tādas drošības kultūras virzienā, kur ikvienam piemīt pastāvīga un aktīva savas lomas un ieguldījuma apzināšanās un potenciāls, lai veltītu uzmanību lietām, kas ieguvušas nepareizu, nelabvēlīgu virzību. Atbildība par problēmu netiek izslēgta no indivīda atbildības, taču tā drīzāk fokusējas uz organizatorā snieguma pilnveidošanu, nevis indivīda „vainu”.

Pacientu drošības un vigilances sistēmas pamatprincipi:

  • Risku apzināšanās ir būtiska visā, ko mēs darām.
  • Vadītājiem ir vislielākā loma drošības kultūras veidošanā un iedzīvināšanā savās SV, un tāpēc katra vadītāja atbildība ir motivēt un rosināt personālu līdzdarboties pacientu drošības pilnveidošanā, tai skaitā, bet ne tikai, ziņojot par pacientu drošības gadījumiem.
  • Jebkāda informācija, kas kļuvusi zināma pacientu drošības sistēmā, tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju un var tikt izmantota tikai un vienīgi drošības pilnveidošanas nolūkos.
  • Ziņot par pacientu drošības gadījumu vai risku ir katra darbinieka pienākums un profesionālās ētikas jautājums.
  • Slēpt informāciju par kļūdām un novirzēm no normas un nevēlamiem gadījumiem ir nepieņemami un šāda rīcība tiek uzskatīta par profesionālu bezatbildību.
  • Pacients ir mūsu sabiedrotais drošības pilnveidošanā.

Slimnīcas mērķi pacientu drošībā tiek noteikti, ņemot vērā gan starptautiskās iniciatīvas, gan Slimnīcas stratēģiskās prioritātes, gan struktūrvienībās un procesos identificētās aktualitātes. Ikgadēju mērķu definēšana pacientu drošības aktivitātēm ir būtisks aspekts pacientu drošības paaugstināšanai slimnīcā.