Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Apvienotā laboratorija

Apvienotā laboratorija
"Cilvēka veselība ir prioritāte, mēs visaugstāk vērtējam pacientu vajadzības"
VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Apvienotā laboratorija, kuras pirmsākumi klīniski laboratorisko izmeklējumu jomā sākas 1914.gadā, šobrīd apvieno 9 izmeklējumu jomas. Laboratorija veic no cilvēka iegūta bioloģiskā materiāla laboratorisku izmeklēšanu, piedalās starptautiskos klīniskos pētījumos, apmāca laboratorijas personālu.

Veselības aprūpe
Mēs apzināmies, cik svarīgs ir mūsu darbs. Mēs zinām, ka līdz pat 70% klīnisku lēmumu pieņemšana pamatojas uz laboratorijas izmeklēšanas rezultātiem. Mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģijas, laboratorijā strādā apmācīti un pieredzējuši ārsti, biomedicīnas laboranti un tehniskie darbinieki.

Izmeklējumi
Mēs esam, lai sniegtu ārstiem, pacientiem, sabiedrībai savlaicīgus un precīzus starptautiski atzītus laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus. Laboratorijā pieejami: klīniski ķīmiski, hematoloģiski, imūnhematoloģiski, imunoloģiski, koaguloģiski, klīniski, citoloģiski, mikrobioloģiski, molekulāri bioloģiski izmeklējumi. Veicam izmeklējumus ar slimnīcas un citu iestāžu nosūtījumiem, kā arī pēc pacienta izvēles (maksas pakalpojums).

Apvienoto laboratoriju izmanto slimību diagnostikā un veselības stāvokļa novērtēšanā: kardiologi, neirologi, urologi, onkologi, otolaringologi, endokrinologi, nefrologi, reimatologi, ķirurgi, reanimatologi, neatliekamās medicīnas centra ārsti, ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti.

Mācības
Piedalāmies Latvijas un starptautiskos kongresos, konferencēs, semināros – gan kā klausītāji, gan kā lektori. Laboratorijas darbinieki ir sagatavoti apmācīt laboratorijas ārstus un biomedicīnas laborantus medicīnas un kvalitātes nodrošināšanas jomās.

Akreditācija
Apvienotai laboratorijai piešķirta akreditācija 2017.gada 21.aprīlī. Laboratorija izpilda kvalitātes un kompetences prasības medicīnas laboratorijām atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 ”Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.
LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-M-575. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2026. gada 20.aprīlim.
Akreditācijas nereglamentētā elastīgā sfēra:
no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, koaguloģiska, klīniska, citoloģiska, mikrobioloģiska, molekulāri bioloģiska, audu saderības un imūnģenētika izmeklēšana.

Elastība attiecas uz nosakāmo parametru, izmeklēšanas tehnoloģiju un metodi; izmeklēšanas procedūru saraksts: Alab-KR-23/04.

Vadība

Apvienotās laboratorijas vadītāja
67069235

Kontakti

Dagnija Straupmane
Sazināties
67069235
Adrese
Pilsoņu iela 13, A1, 2.stāvs
Apvienotā laboratorija (paraugu pieņemšana)
Sazināties
67069237
Adrese
Pilsoņu iela 13, A1, 2.stāvs