Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

2021. gads

I ceturksnis

II ceturksnis

2020. gads

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IV ceturksnis

2019. gads

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IVceturksnis

2018. gads

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

2017. gads

IV ceturksnis

III ceturksnis

I pusgads

I ceturksnis

  2016. gads
  III ceturksnis

  II ceturksnis

  I ceturksnis

  2015. gads
  IV ceturksnis

  III ceturksnis

  II ceturksnis