Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
aziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/211 Apkures marķētās dīzeļdegvielas tvertnes uzpildīšana līdz nominālajam līmenim Atklāts konkurss Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem SMS apziņošanas risinājuma īre Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/201 Darba apģērba un apavu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/194 Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Apspriede ar piegādātājiem Interneta pakalpojumu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Atkritumu novietņu izbūve Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Rindu vadības sistēmas izbūve Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL, funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/162 Uzkopšanas tehnikas piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/155 Telpu (bēniņu, pagrabu) izvākšanas pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem MIS sistēmas avārijas centrāles uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem IT rezerves daļu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs