Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Personāla politika

Slimnīcas Personāla politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu personāla vadības politiku uzņēmumā, lai nodrošinātu kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, kā arī nodrošinātu uzņēmuma un darbinieku tiesību ievērošanu darba attiecībās, darba organizācijas pilnveidošanu un veicinātu darbinieku attīstību un lojalitāti. 
Mūsu slimnīcas pamatvērtības:

  • Stabilitāte - slimnīca darbojas stabilā nozarē un ir orientēta uz attīstību ilgtermiņa perspektīvā, tādējādi nodrošinot darbiniekiem stabilu darba vidi. Slimnīca rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot sociālās garantijas, kas stiprina darbinieku darba stabilitātes un sociālās aizsargātības sajūtu.

  • Profesionalitāte - slimnīcas darbinieki ir kompetenti savā nozarē un orientēti uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. Augstus rezultātus sasniedz strādājot vienotā komandā. Darbinieki ir orientēti uz zināšanu un pieredzes apmaiņu darba grupās. Viņi spēj un prot sastrādāties, lai panāktu kopīgu mērķu sasniegšanu.

  • Kvalitāte - slimnīca nodrošina augstu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, kas tiek panākta ar katra darbinieka precīzi, operatīvu un profesionālu darba izpildi. Darbinieki jūtas atbildīgi par sava un savu kolēģu darba kvalitāti.

  • Attīstība - slimnīca ir atvērta jaunām idejām un izmanto jaunākās tehnoloģijas. Tā atbalsta darbinieku profesionālo attīstību, nodrošinot viņiem atbilstošas mācību un izaugsmes iespējas, kas ceļ darbinieku profesionalitāti. Slimnīca nodrošina katram darbiniekam vajadzīgas karjeras iespējas atbilstoši viņa uzņēmībai, iniciatīvai un mērķtiecībai.

  • Tradīcijas - tiek ievērotas un attīstītas slimnīcā izveidojušās tradīcijas, kas stiprina darbinieku piederības sajūtu un uzlabo motivāciju. Slimnīcas darbinieki ir lojāli pret savu darba devēju.

  • Darbinieku apmierinātība - slimnīcas vadība organizē regulāru darbinieku vajadzību un vēlmju izzināšanu ar mērķi šīs vajadzības apmierināt