ERASMUS+

Projekta nosaukums: “Kompetenču triāde”

Projekta līguma numurs: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000017975

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2021.-01.11.2022.

Programma: Erasmus+

KA 122 ADU Short term projects for mobility of learners and staff in adult education

Projekta finansējums: 40 760 EUR

ERASMUS+ projekta ietvaros 20 pieaugušo izglītotāji apmeklē prasmju pilnveides kursus:

Mobilitāšu projekta “Kompetenču triāde” aktivitātēs piedalīsies 20 PSKUS pieaugušo izglītotāji, apmeklējot pilnveides kursus un iekļaujot ar zināšanām turpmāk vadot izglītības pasākumus.

Programmas aktivitātes:

  1. Pilnveidot profesionālās iemaņas IKT rīku izmantošanā, nodrošinot kvalitatīvas pieaugušo neformālās izglītības apmācības gan klātienē, gan tiešsaistē.
  2. Attīstīt prasmes, kā izvairīties un atrisināt konfliktus, kā arī izprast emocionālās inteliģences nozīmi mūsdienu izglītības un darba procesā pandēmijas un pēc pandēmijas apstākļos.
  3. Apgūt , kā tikt galā ar stresu un izvairīties no izdegšanas un kā rīkoties ar krīzi, kas ietekmē veselību, darba kvalitāti un produktivitāti pandēmijas un pēc pandēmijas apstākļos.