Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

ERASMUS+

Projekta nosaukums: “Kompetenču triāde”

Projekta līguma numurs: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000017975

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2021.-01.11.2022.

Programma: Erasmus+

KA 122 ADU Short term projects for mobility of learners and staff in adult education

Projekta finansējums: 40 760 EUR

ERASMUS+ projekta ietvaros 22 pieaugušo izglītotāji piedalījās mobilitātes aktivitātēs, lai apmeklētu pilnveides kursus un varētu iekļaut jaunās zināšanas turpmāk vadot izglītības pasākumus.

Programmas ietvaros īstenotās aktivitātes:

Tika pilnveidotas profesionālās iemaņas IKT rīku izmantošanā, nodrošinot kvalitatīvas pieaugušo neformālās izglītības apmācības gan klātienē, gan tiešsaistē.

Tika attīstītas prasmes, kā izvairīties un atrisināt konfliktus, kā izprast emocionālās inteliģences nozīmi mūsdienu izglītības un darba procesā pandēmijas un pēc pandēmijas apstākļos.

Tika apgūtas prasmes,  kā tikt galā ar stresu un izvairīties no izdegšanas un kā rīkoties ar krīzi, kas ietekmē veselību, darba kvalitāti un produktivitāti pandēmijas un pēc pandēmijas apstākļos.

Projekta nosaukums: “Inovatīvu un ilgtspējīgu izglītības metožu spēks”

Projekta līguma numurs: 2022-1-LV01-KA122-ADU-000070709

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2022.-30.06.2023.

Programma: Erasmus+

KA 122 ADU Short term projects for mobility of learners and staff in adult education

Projekta finansējums: 49 312 EUR

ERASMUS+ projekta ietvaros tiks īstenotas mobilitātes aktivitātes kopumā apmācot 24 darbiniekus pilnveides kursos, lai turpmāk tos varētu ieviest izglītības pasākumu vadīšanā un organizēšanā.

Programmas ietvaros plānotās aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks apmeklēti 4 dažādi pilnveides kursi:

  • Mācīsim lektoru;
  • Izglītības koačinga metožu spēks;
  • Duālā izglītība un uz darbu balstītas mācības;
  • Uz spēlēm balstīta mācīšanās.