Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

SMART ASSISTANT

VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Reģ.nr.: 40003457109; PVN reģ. nr.: LV40003457109

Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002, Latvija  

Nosaukums

Uz dziļās apmācības principiem balstītā klīniskā lēmuma pieņemšanas sistēma neinvazīvām ventilācijas iekārtām Covid-19 pacientu ārstēšanai

Machine learning-based clinical decision support system for the non-invasive ventilation devices in the treatment of COVID-19 patients

Nr.1.1.1.1/21/A/082

 

Mērķis

 

 

Starpdisciplinārā (klīnicistu, inženierzinātņu, informācijas tehnoloģiju) projekta mērķis ir izstrādāt un klīniski validēt uz dziļas mācīšanas balstītas klīniskās lēmumu pieņemšanas sistēmas neinvazīvās ventilācijas (NIV) iekārtām, ārstējot COVID-19 pacientus. Neinvazīvās ventilācijas iekārtām ir izšķiroša nozīme pandēmijas laikā, un tās ir atkarīgas no klīnikas spējas savlaicīgi noteikt izmaiņas pacienta stāvoklī. Pēc uzliesmojuma bieži ir nepieciešama ilgstoša skābekļa terapija (IST) vai pat ilgtermiņa mājas NIV (LTH-NIV) terapija vairākiem klīniskiem stāvokļiem, tai skaitā hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS). Ierosinātā sistēma izveidos ārsta palīga sistēmu, kas pastāvīgi kontrolēs pacienta elpošanas stāvokli, brīdinās smaguma gadījumā un ierosinās ārstēšanas stratēģijas korekciju (skābekļa koncentrācija, pozitīvs spiediens). Sistēmu var izmantot kā papildinājumu esošai ventilācijas sistēmai un tā netraucēs to darbībai. Analīzes un atbalsta sistēmas pamatā būs “ekspertu sistēma”, kas tiks apmācīta par klīnikās savāktajiem biomedicīniskajiem datiem. Izstrādātā sistēma tiks validēta reālajiem COVID-19 pacientiem. Piedāvātā ārstēšanas stratēģija tiks validēta, salīdzinot ar ārstu izvēli, un tiks novērtēta sistēmas precizitāte.

Projektā plānotas četras galvenās aktivitātes: 1) elpošanas parametru mērījumu prototipa izstrāde, 2) pacienta datu apkopošana, 3) klīniskie testi un validācija, 4) izplatīšana un publicitāte.

Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātnēm (3.2. Klīniskā medicīna), eksaktajām zinātnēm (1.3 Fizikālās zinātnes), kā arī inženierzinātnēm (2.2 Elektroinženierija, elektroniskā un informātika).

Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību un ietver rūpniecisko pētniecību un eksperimentālo izstrādi.

 

Granta sniedzējs

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS)

Reģ.nr.: 40003457109

Juridiskā adrese: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002, Latvija

 

Projekta vadītājs

Projekta vadītāja – Valdis Pīrāgs

 

Ieguvumi

Paredzamie galvenie rezultāti ir šādi: Prototips elpošanas parametru mērīšanai pacientiem, kas saņem NIV vai LTH-NIV (TRL6); HOPS un COVID-19 pacientu anotētie klīniskie dati; Klīniski apstiprināta pacienta elpošanas parametru monitoringa un automātiskās ārstēšanas stratēģijas priekšlikumu sistēma; 4 oriģinālzinātniskie dokumenti (to skaitā žurnālos ar lielu ietekmi), iegūtās zinātības intelektuālais īpašums. Projekta mērķis un pētnieciskās darbības atbilst Latvijas Ministru kabineta noteikuma Nr.34. punktam 12.5.2.1.- jaunas sistēmas izstrāde, veselības aprūpes un sabiedrības veselības uzlabošanai, kas ļaus efektīvāk veikt COVID-19 pneimonijas uzraudzību un ārstēšanu, veicot pacienta personalizēto ārstēšanas stratēģiju, kā arī uzlabojot klīnicistu darba efektivitāti. Tehnoloģija tiks pārnesta arī uz ambulatoro ārstēšanu, ieskaitot HOPS pacientu slimības gaitas monitorēšanu, kas ārstējas ārpus slimnīcas. Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātēm, jo īpaši #2 (jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde) un #6 (zināšanu bāze un cilvēkkapitāls tehnoloģiju un inženierzinātņu sistēmās, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī ES svarīgajās pamattehnoloģijās). Piedāvātie pētījumu rezultāti tiešā veidā veicinās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu īstenošanu – zinātnes un tehnoloģiju cilvēkresursu attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, lai uzlabotu valsts tautsaimniecības konkurētspēju. Projekta ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.) kods saskaņā ar projekta mērķu plānotajiem rezultātiem ir: NACE2 #26 .51 mērīšanai, testēšanai un navigācijai paredzēto instrumentu un ierīču ražošana.

Finansētājs

ERAF un valsts budžeta finansējums, ieguldījums natūrā

Plānotais projekta budžets EUR 540 540,53

(t.sk. ERAF finansējums EUR 44 48 10.81,

Valsts budžeta finansējums EUR 55 189.19,

Cits publiskais finansējums EUR13 529.95,

privātais attiecināmais finansējums EUR 27 010.58.

Izmaksu sadalījums partneriem:

PSKUS (vadošais partneris):

197 479.62 EUR

RTU (sadarbības partneris Nr.1)

192 940.48 EUR

SIA “Hipnoss” (sadarbības partneris Nr.2)

150 120.43 EUR

Slimnīcas personāls

V.Pīrāgs; O.Sabeļņikovs; I.Āboliņa I.Ignatjeva

Piesaistītais personāls

J.Jonass; E.Syundukov, A.Nodieva; I.Taivans

Īstenošanas termiņš

23 mēneši (2022. gada marts līdz 2023. gada 30. novembrim)

Iesaistītās struktūrvienības

Zinātniskais institūts

Stratēģiskās plānošanas un attīstības daļa

(citas struktūrvienības tiks iesaistītas pēc nepieciešamības)

Projekta konta numurs

Valsts kases konta Nr. LV43TREL915565201300B

Projekta dimensija

Smart_asist_ERAF_VP

Projekta informācijas lapu sagatavoja

Vārds, uzvārds, amats

Ilze Āboliņa

Struktūrvienība

Zinātniskā institūta

Tālrunis

6706 5384

E-pasts

ilze.abolina@stradini.lv

Preses relīze "Ir radīts viedais asistents, kas palīdzēs plaušu slimību ārstēšanā" (26.10.2022)

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 

Tika turpināts veikt pacientu atlasi. Tāpat tika turpināts veikt pētījuma aktīvo fāzi, kurā tika ievākti dati no pacientiem un tie izmeklēti. Sagaidāms, ka šis process ilgs līdz augusta beigām, kad pētījuma aktīvā fāze noslēgsies un tiks aktīvi strādāts pie datu apstrādes un analīzes. Esam ļoti priecīgi, ka mums pietiek pacientu pētījumam, jo tās bija mūsu lielākās bažas sākotnējā posmā, bet ir izdevies piesaistīt plānoto pacientu skaitu. Projekta komanda ir optimistiska par sākotnējiem rezultātiem, kas vēl jāapstrādā, bet tie ir cerīgi, ka tehnoloģija, ko mēģinām izstrādāt, varētu būt vērtīga.

Informācija publicēta 24.07.2023.

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 01.03.2023 – 31.05.2023

Šis periods projekta ietvaros noteikti ir bijis pats darbīgākais līdz šim. Ir veikta pacientu atlase, pacienti kuri atbilduši kritērijiem un izteikuši piekrišanu ir piedalījušies pētījumā. Gandrīz katru nedēļu šajā periodā bija jauns pacients pētījumam. Ir ievākti daudz noderīgi dati kurus tālāk apstrādāt un virzīties uz priekšu. Diagnostikas veikšana un titrēšana pacientiem ir laikietilpīgs process, bet vēl vairāk laika aizņem datu apkopošana un sistematizēšana.

Informācija publicēta 01.06.2023.

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 01.12.2022 – 28.02.2023

Šie ir bijuši pagaidām šī projekta interesantākie un dinamiskākie 3 mēneši. Notika intensīva aparatūras sagatavošana testēšana reālos apstākļos. Sazināšanās ar kolēģiem Vācijā, kas palīdzēja pielāgot un uzstādīt aparatūru tieši mūsu vajadzībām. Kā arī jau tika pieņemti pirmie pacienti pētījumā un ir pirmie rezultāti, kas liekas ļoti daudzsološi. Ir veikta atlase un ir jau atlasīti nākošie pētījuma dalībnieki, lai nodrošinātu pētījuma nepārtrauktību. Nākošajos 3 mēnešos tiek plānot intensīvs darbs ar pētījuma dalībniekiem.  

Informācija publicēta 28.02.2023.

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 01.09.2022 – 30.11.2022

Šajā period ir veiktas vairākas cenu aptaujas un tiks veikti nepieciešamie atlikušie iepirkumi. Iekārta ir uzstādīta klīnikā veiktas visas nepieciešamās kalibrācijas un testi. Ir veikti iekārtas testi uz pašiem. Izstrādātas papildus rekomendācijas medicīnas māsām, kas novēros pacientus pa nakti. Izstrādātas anketas kurās tiks atzīmēti papildus novērojumi.

Informācija publicēta 01.12.2022.

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 01.06.2022 – 31.08.2022

Šajos trīs mēnešos tika strādāts pie pētījuma klīniskā protokola. Studēta literatūra par līdzīga tipa pētījumiem pasaulē. Piemeklēta labākās medicīnas iekārtas pētījuma veikšanai. Iegādāti nepieciešami aksesuāri pētījuma veikšanai. Veikta instalācija, lai varētu tās savietot pētījuma vajadzībām. Tika veiktas apmācības nepieciešamās medicīnas aparatūras lietošanā. Pielāgotas telpas pētījuma veikšanai. Veikti pirmie iekārtu testi.  

Informācija publicēta 01.09.2022.

ERAF projekts SMART ASISTANT projekta virzība 22.03.2022 – 31.05.2022

Šajā laika period tika sagatavoti visi dokumenti iesniegšanai Ētikas komitejā, lai saņemtu atļauju veikt klīniko pētījumu. Izstrādāta pacienta piekrišanas forma, lai pētījuma dalībniekam būtu pilnībā izskaidrots, kas tiks darīts pētījuma ietvaros. Sadarbībā ar vadošajiem pētniekiem, inženieriem un ekspertiem izstrādāta pētījuma norises gaita, pieņemts lēmums par titrēšans ilgumu un izvēlētajiem parametriem.

Informācija publicēta 01.06.2022.

 

 

 

 

 

 

Informācija atjaunota 01.06.2023