Jaunā būvniecība

SAL_6169 (1024x683).jpg

Slimnīcas infrastruktūras attīstības mērķis ir realizēt uz pacientu centrētas, integrētas un visaptverošas veselības aprūpes nodrošināšanu, pakalpojumu efektivitātes celšanu un ambulatoro pakalpojumu stiprināšanu, tajā skaitā pacientu plūsmas nodalīšanu un gatavību tūlītēji reaģēt uz krīzes situācijām, kā arī nodrošināt kvalitatīvu atbalstu darbam ar krīzes sekām (piemēram, post Covid-19 pacientu atveseļošana un dzīves kvalitātes saglabāšana).

Slimnīcā izstrādāts secīgs infrastruktūras attīstības plāns, kas paredz optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jaunu infrastruktūru, vienlaikus veicot vēsturiski vērtīgā mantojuma izpēti, atjaunošanu un gādīgu pielāgošanu slimnīcas funkciju īstenošanai. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteja ir saskaņojusi visus slimnīcas plānotos attīstības objektus, kā arī atzinīgi novērtēja paveikto. Vairāk par komitejas atzinumu var lasīt šeit.

Esošo Slimnīcas ēku infrastruktūru veido 38 atsevišķi izvietoti korpusi, kas nodoti ekspluatācijā dažādos laika periodos, sākot no 1909.gada. Pirmās Slimnīcas ēkas tapušas pēc arhitekta R.Šmēlinga projekta - tās izceļas ar skaidri izstrādātu būvprogrammu, racionālu arhitektoniski telpisko risinājumu, ēku apdarē izmantots sarkanais ķieģelis kombinēts ar gaiši apmestu fasādi. Ņemot vērā ēku arhitektonisko vērtību, Slimnīcas ēkas iekļautas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Slimnīcas celtņu komplekss” sastāvā. Slimnīcas jaunākais korpuss A1 nodots ekspluatācijā 2017.gadā, tas ir arhitektoniski augstvērtīgs, atbilstošs modernākajiem specializētas universitātes klīnikas standartiem veidots korpuss. A1 korpusa telpās ieviestas pasaulē atzītas tehnoloģijas, mūsdienīgi aprīkotas manipulāciju zāles un laboratorijas, jaunākās diagnostikas iekārtas un pneimopasts.

 

SAL_6997 (1024x781).jpg

 Foto: Jānis Saliņš

 

SAL_6973.jpg

​​ "Ārstējošie dārzi"

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png