Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Jaunā būvniecība

Slimnīcas infrastruktūras attīstības mērķis ir realizēt uz pacientu centrētas, integrētas un visaptverošas veselības aprūpes nodrošināšanu, pakalpojumu efektivitātes celšanu un ambulatoro pakalpojumu stiprināšanu, tajā skaitā pacientu plūsmas nodalīšanu un gatavību tūlītēji reaģēt uz krīzes situācijām, kā arī nodrošināt kvalitatīvu atbalstu darbam ar krīzes sekām (piemēram, post Covid-19 pacientu atveseļošana un dzīves kvalitātes saglabāšana).

Slimnīcā izstrādāts secīgs infrastruktūras attīstības plāns, kas paredz optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jaunu infrastruktūru, vienlaikus veicot vēsturiski vērtīgā mantojuma izpēti, atjaunošanu un gādīgu pielāgošanu slimnīcas funkciju īstenošanai, izveidojot mūsdienīgu vidi ambulatoro pakalpojumu sniegšanai, izglītībai un zinātnes projektiem medicīnas jomā. Slimnīcas parka daļu ilgtermiņā paredzēts atbrīvot no autotransporta (izņemot, piegādes un operatīvo transportu), veidojot kā rekreācijas un atpūtas zonu pacientiem un darbiniekiem. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteja ir saskaņojusi visus slimnīcas plānotos attīstības objektus, kā arī atzinīgi novērtēja paveikto. Vairāk par komitejas atzinumu var lasīt šeit.

Mūsdienu prasībām atbilstoša ēkas kvadratūra ir resursu efektīva, darbu un radošumu veicinoša, izmantojot jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas un materiālus, sniedz atbalstu un ērtu vidi pacientiem un apmeklētājiem. Atjaunotās un jaunizbūvētās ēkas ir:

 • Energoefektīvas, t.sk. izmantojot alternatīvus enerģijas iegūšanas veidus;
 • Funkcionālas un viegli pārveidojamas telpas;
 • Ar vides pieejamību;
 • Ar augstu iekštelpu gaisa kvalitāti un zemu piesārņojuma līmeni;
 • Ar zemu trokšņa līmeni, augstu gaismas kvalitāti, zemu žilbinājumu;
 • Ērta, patīkama vide darbiniekiem, pacientiem, apmeklētājiem;
 • Aprīkotas ar mūsdienīgajām drošības sistēmām;
 • Ar proaktīvu apsaimniekošanu atbilstoši ēku apsaimniekošanas pasākumu plānam, risinot problēmas pirms to iestāšanās.

 Infrastruktūras attīstības virzieni līdz 2029.gadam (projektu dalījumu kvartālos skatīt attēlā “Slimnīcas infrastruktūras attīstības plāns 2029”):

 • A kvartāls paredzēts A1 un A2 jaunbūvju attīstībai, A2 ēkai gatavību pacientu uzņemšanai sasniedzot 2024.gadā. Kvartālā 2023.gada ietvaros tiks veikta Aptiekas ēkas, jeb 108.ēkas telpu pielāgošana Aptiekas funkciju efektīvākai īstenošanai, tāpat kvartāla Atpūtas ielas un Ventspils ielas krustojumā tiks izbūvēta autonovietne līdz 70 automašīnām.
 • B kvartāls paredzēts B ēkas jaunbūves attīstībai degradēto un vēsturiski nevērtīgo ēku vietā, saglabājot vēsturiski vērtīgās slimnīcas attīstībai, B ēkai gatavību pacientu uzņemšanai sasniedzot 2029.gadā. Kvartālā līdz 2026.gadam tiks veikta vēsturiskās 15.ēkas un līdz 2023.gada ietvaros padomju laika 33.ēkas, jeb operāciju bloka atjaunošana veicot ēku energoefektivitātes uzlabošanu un iekštelpu atjaunošanu, lai būtu iespējama nevērtīgo ēku (32. un 38.ēka) demontāža B ēkas attīstībai. Līdz 2026.gadam plānota Pataloģijas institūta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana. Moduļi un citi pilnveides darbi. A2 projekta ietvaros kvartālā Atpūtas ielas pusē līdz 2024.gadam tiks izbūvēta mūsdienīga autonovietne līdz 160 autonovitenēm.
 • D kvartāla vēsturiskajās R.Šmēlinga projektētājās ēkās paredzēts izvietot administratīvo funkciju un būtiski atjaunot vēsturisko parku, veidojot jaunas apstādījuma formas, kā arī atjaunot profesora P.Stradiņa pieminekli. Darbi, nēmotvērā finansējuma pieejamību, tiks veikti secīgi līdz 2029.gadam.
 • C kvartālā paredzēta vēsturisko ēku atjaunošana un pielāgošana jauniem pakalpojumiem, lai nodrošinātu visaptverošu, pieejamu veselības aprūpi pacientiem visā dzīves gaitā. Respektējot ēku arhitektonisko vērtību, tiks veidotas energoefektīvas, drošas, pieejamas, ekoloģiskas telpas, lai attīstītu sociāli-medicīniskās jomas pakalpojumus, paliatīvās, terminālās (hospisa) aprūpes, dzīves norieta, rehabilitācijas un ambulatoros pakalpojumus. 25. un 24. ēku atjaunošana tiks pabeigta jau 2026.gadā, pārējās ēkas, ievērojot finanšu līdzekļu pieejamību secīgi līdz 2029.gadam.

Esošo Slimnīcas ēku infrastruktūru veido 38 atsevišķi izvietoti korpusi, kas nodoti ekspluatācijā dažādos laika periodos, sākot no 1909.gada. Pirmās Slimnīcas ēkas tapušas pēc arhitekta R.Šmēlinga projekta - tās izceļas ar skaidri izstrādātu būvprogrammu, racionālu arhitektoniski telpisko risinājumu, ēku apdarē izmantots sarkanais ķieģelis kombinēts ar gaiši apmestu fasādi. Ņemot vērā ēku arhitektonisko vērtību, Slimnīcas ēkas iekļautas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Slimnīcas celtņu komplekss” sastāvā. Slimnīcas jaunākais korpuss A1 nodots ekspluatācijā 2017.gadā, tas ir arhitektoniski augstvērtīgs, atbilstošs modernākajiem specializētas universitātes klīnikas standartiem veidots korpuss. A1 korpusa telpās ieviestas pasaulē atzītas tehnoloģijas, mūsdienīgi aprīkotas manipulāciju zāles un laboratorijas, jaunākās diagnostikas iekārtas un pneimopasts.

 

SAL_6997 (1024x781).jpg

 Foto: Jānis Saliņš

 

SAL_6973.jpg

​​ "Ārstējošie dārzi"

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png