Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Misija / Vīzija / Stratēģija

Misija

Slimnīca ir Latvijā vadošais ārstniecības, pētniecības un izglītības centrs rūpēs par cilvēka dzīvību un sabiedrības veselību.

Vīzija

Slimnīca ir Ziemeļeiropā konkurētspējīgs, moderns un inovatīvs centrs izcilai un kvalitatīvai ārstniecībai, pētniecībai un izglītībai, atbilstoši sabiedrības vajadzībām. ārstniecības, pētniecības un izglītības centrs rūpēs par cilvēka dzīvību un sabiedrības veselību.

Stratēģija

Slimnīcas stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību.

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam.
 

 


VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskā institūta stratēģija 2019. - 2020. gadam