Autotransporta pakalpojumi

Transporta pakalpojumi mazkustīgām personām

  • Pakalpojuma cena ir atkarīga no kilometru skaita vai patērētā laika, kā arī atbalsta darbinieka klātbūtnes.