Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Par slimnīcu

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.

Slimnīca ir valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir dibināta 1910. gadā un lepojas ar savu ilggadīgo vēsturi un tradīcijām. Apgūstot modernākās tehnoloģijas, sekojot jaunākajām tendencēm un pakalpojuma kvalitātes prasībām, slimnīca ir kļuvusi par lielāko un modernāko ārstniecības iestādi Latvijā. Slimnīcas panākumu garants ir profesionāli un motivēti darbinieki.
Šī ir vadošā daudzprofilu slimnīca Latvijā, nodrošinot ārstniecību un aprūpi 26 medicīnas nozarēs. Augsti ārstēšanas rezultāti ir sasniegti grūtnieču ar dzemdību patoloģijām un jaundzimušo intensīvajā terapijā. Te savu sirds darbu dara valsts vadošie speciālisti:

 • invazīvajā kardioloģijā - vairāk nekā 1100 operācijas mākslīgajā asinsritē gadā;
 • insulta ārstēšanā (Insulta vienība) - Stradiņa slimnīcā ir sasniegti visefektīvākie rezultāti valstī – 54% no pacientiem pēc ārstēšanās Stradiņos atgriežas sociālajā un darba dzīvē;
 • krūts vēža ķirurģijā un ārstēšanā;
 • 95 zinātņu doktori;
 • 18 profesori;
 • 25 asociētie profesori.

Stradiņa slimnīca ir vienīgā slimnīca Latvijā, kas nodrošina transplantoloģiju - vairāk nekā 70 nieru transplantācijas gadā, sirds transplantācijas, ir uzsākta aknu transplantācijas programma, kā arī sejas un žokļu ķirurģiju. Tikai Stradiņa slimnīcā veselības aprūpi saņem Černobiļas AES radiācijas rezultātā cietušie.
Sadarbībā ar 18 dažādām valstīm tiek īstenoti ap 150 klīniskiem pētījumiem 15 dažādās specialitātēs. Īstenoti 3 Latvijas Zinātnes Padomes fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti.
Gadā slimnīcā konsultācijas saņem un ārstējas ap 310 000 pacientu:

 • stacionārā - 47 888 pacientu (2018)
 • ambulatori - 263084 pacientu (2018)

Pacientu skaits ir pieaugošs. 48% pacientu ir no Rīgas, bet 52% - no citām Latvijas pilsētām un lauku rajoniem.
Slimnīcā strādā ap 3000 darbinieku.
Lai attīstītu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sniegtos pakalpojumus atbilstoši augsti specializētas universitātes klīnikas standartiem, nemitīgi tiek veikti slimnīcas ne tikai infrastruktūras labiekārtošanas un modernizēšanas darbi, bet arī telpu paplašināšanas darbi.

 Statūtos noteiktie Slimnīcas komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 • Slimnīcu darbība (86.1);
 • Ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 • Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība (85.32);
 • Augstākā izglītība (85.4);
 • Citur neklasificēta izglītība (85.59);
 • Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6); 
 • Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12);
 • Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 • Zinātniskās pētniecības darbs (72);
 • Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.5);
 • Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 • Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3);
 • Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36.0);
 • Citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Slimnīcas risku vadības politika 

Slimnīcas iepirkumu politika

Slimnīcas personāla politika

Slimnīcas sociālās atbildības ilgtspējas politika