Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Arhīva pakalpojumi

 

 • Arhīva materiāla meklēšana - pakalpojuma maksa ir atkarīga no iesniegto datu precizitātes un laika     posma, par kādu dati ir jāiegūst, kā arī no izziņas sagatavošanas     steidzamības, kā arī     no dokumnetācijas veida, piemēram, Pacienta     slimības vēstures vai Pacienta ambulatorās kartes. Izraksta sagatavošana no slimības vēstures;
 • Materiālu meklēšana un izziņas vai apraksta sagatavošana par vienu kategoriju (piem. operācijas apraksts, Rtg apraksts vai Rtg gramma)
 • Dokumentu tulkošana latviešu valodā, ja slimības vēsturē ieraksts ir krievu valodā;
 • Slimības vēstures tulkošana no latviešu valodas krievu valodā, ja ir pamatota prasība;
 • Medicīnisko dokumentu apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva materiāliem;
 • Kopija no arhīva materiāliem - pakalpojuma maksa ir atkarīga no laika perioda par kādu tiek     pieprasīta informācija (piemēram, līdz 10 gadiem atpakaļ) un lappušu skaita;
 • Ambulatorās kartes lappuses kopijas izgatavošana;
 • Izziņas nosūtīšana pa pastu ierakstītā sūtījumā Latvijā, uz ES valstīm vai uz pārējām valstī;
 • Elektroniskā kases aparāta (EK) čeka kopija;
 • Personāla vadības daļas izziņa (kredītiestādēm, vēstniecībām);
 • Arhīva izziņa par darba stāžu un/vai darba samaksu;

Pakalpojumu cenas skatīt cenrādī