Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Slimnīcas struktūra

Slimnīcas struktūrshēma (pdf.)

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) organizatoriskā struktūra veidota saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem – ārstniecība, aprūpe, izglītība un zinātne. Visas Slimnīcas struktūrvienības pakļautas Slimnīcas valdei, kas vada Slimnīcas darbu. Ārstniecības un aprūpes funkciju veikšana organizatoriski nodalīta no administratīvajām, atbalsta un kontroles funkcijām.

Slimnīcas administratīvās un atbalsta funkcijas īsteno Valde, 18 daļas, 10. nodaļas un 1 institūts. Slimnīcas Valdei tieši pakļauti Projektu vadītājs, Nacionālās transplantācijas koordinācijas dienests. Slimnīcas padomei pakļauti Iekšējais auditors un Padomes sekretārs.

Ārstniecības un aprūpes funkcijas īsteno divas daļas - Ārstniecība un Aprūpe. Ārstniecības un Aprūpes daļām pakļautas 9 klīnikas un  20 centri, no kuriem 10 ietilpst klīniku struktūrā, Poliklīnika, 4.operāciju bloki, Apvienotā laboratorija, Asins kabinets, 60.Daudzprofilu dienas stacionārs un 2 institūti - Diagnostiskās radioloģijas institūts un Patoloģijas institūts. Centru statuss vēsturiski dots tām struktūrām, kurās ir gan stacionāra, gan ambulatorās nodaļas, tiek veikts organizatoriskais un/vai metodiskais darbs attiecīgajā medicīnas nozarē un notiek zinātniskā darbība. Izglītības un zinātnes funkcijas īsteno Zinātniskais institūts.

Atsevišķi Ārstniecības daļas pakļautībā ir Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvais dienests, Reto slimību kabinets, savukārt, Aprūpes daļas pakļautībā - Garīgās aprūpes un sociālā darba dienests un Dietoloģijas dienests.

Slimnīcā darbojas arī divas neatkarīgas padomes:

  • Medicīnas padome – izveidota ar mērķi nodrošināt ārstniecības un aprūpes personāla iesaisti Slimnīcas ārstniecības attīstības stratēģijas izstrādē.
  • Medicīnas aprūpes padome, kuras galvenie darbības virzieni vērsti uz pacientu aprūpes kvalitātes veicinošo pasākumu īstenošanu un vispusīgu pacientu aprūpes procesa attīstību, māsu un citu ārstniecības personu sadarbības veicināšanu un prakses pilnveidi, iekļaujot tajā uz pierādījumiem balstītu zināšanu un prasmju pielietošanu.