Inovācijas

Par sadarbības iespējām izglītības, zinātnes un inovāciju jomā lūdzam sazināties ar: