Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Sūdzības un pacientu ziņojumi par drošības gadījumiem

Pacientu sūdzību un ziņojumu par drošības gadījumiem pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

Kas drīkst iesniegt sūdzību/ziņojumu? Jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, vai tās pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis
Kādā veidā sūdzību/ziņojumu iesniegt?
 • papīra formātā (klātienē, ievietojot kastītē): Informācijas centrs (D9), pl.08:00 - 18:00;
 • uz e-pastu: stradini@stradini.lv (elektroniski parakstīts);
 • pa pastu: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002;
 • mutiski: Informācijas centrs - Slimnīcas darbinieks no pacienta vārdiem pieraksta sūdzību/ziņojumu.

* informatīvais tālrunis: 67069280 (08:00-18:00)

Kam adresēt sūdzību/ziņojumu?  VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcai
Kā noformēt sūdzību/ziņojumu?

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

 • pacientu identificējošie dati: vārds, uzvārds, personas kods

Sūdzības/ziņojuma saturs:

 • sūdzību/ziņojumu var noformēt brīvā formā vai lietojot Slimnīcas sūdzības veidlapu (pieejama mājas lapā vai Informācijas centrā)
 • visai informācijai jābūt salasāmai, patiesai, pēc iespējas detalizētai un precīzi aprakstīta notikuma gaita un minēti svarīgākie fakti, kas norāda uz sūdzības/ziņojuma būtību
 • dokumenta noformēšanas datums un paraksts (ar tā atšifrējumu)

* Pievienot dokumentu kopijas, kas attiecināmi uz sūdzību/ziņojumu

Ērtākai iesnieguma noformēšanai var izmantot Slimnīcas apstiprinātu veidlapu “Sūdzības iesniegums”.

Kas būtu jāzina, ja sūdzību/ziņojumu iesniedz trešā persona un vēlas uz to saņemt atbildi? 1.  Ja atbildi uz sūdzību/ziņojumu vēlas saņemt pacienta pilnvarotais pārstāvis vai likumiskais pārstāvis (aizgādnis), iesniegumā jānorāda:
 • iesniedzēja identificējoši dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • likumisko pārstāvniecību (aizgādnības) apliecinoša dokumenta kopija; 
 • pacienta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvarojuma dokumenta kopija vai notariāli apstiprināta pilnvarojuma kopija, norādot izdevēju, reģistrācijas nr., izdošanas datumu.
2.  Ja atbildi uz sūdzību/ziņojumu vēlas saņemt ģimenes loceklis (stacionārā esoša pacienta ierobežotas rīcībspējas gadījumā vai par mirušu personu), sūdzībā jānorāda:
 • iesniedzēja identificējoši dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • radniecību apliecinoša dokumenta (dzimšanas apliecība, laulības apliecība u.c.) kopija, izdevējs, reģistrācijas nr., izdošanas datums;
Sūdzība/ziņojums paliks bez tālākās virzības (netiks sagatavota atbilde), ja:
 • saturs ir personas cieņu aizskarošs un nepieklājīgs (rupjš, pazemojošs un tml.);
 • tās izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē (pēc iespējas ieteiksim citu adresātu);
 • iesniegta anonīmi, bez iespējas identificēt adresātu un komunicēt ar to;
 • pacients sūdzībā norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi.
Ko Slimnīca darīs ar Jūsu sūdzību/ziņojumu?
 • objektīvi izskatīs iesniegumu: analizēts to, sagatavots atbildi pēc būtības;
 • nodrošināts iesnieguma konfidencialitāti un personas datu aizsardzību;
 • pacienta interesēs radīs labāko risinājumu;
 • veidos pasākumu kopumu sūdzības/drošības gadījuma mazināšanai vai neatkārtošanai.
Kā tiks izskatīta Jūsu sūdzība/ziņojums? Atbilde tiks sagatavota:
 • rindas kārtībā attiecībā pret citiem iesniegumiem (sūdzībām/ziņojumiem);
 • pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā;
 • pacienta vēlmēm ērtākā veidā (mutiski vai rakstiski).
Slimnīca rekomendē Iesniegumu nodot izskatīšanai pēc iespējas ātrāk, neatlikt uz vēlāku laiku.
Sagatavojot sūdzību/ziņojumu:
 • pārliecināties, vai atbildi uz to var atrast Slimnīcas mājas lapā;
 • pēc iespējas lietot informatīvo tālruni vai klātienes konsultācijas, lai atrisinātu problēmu;
 • saglabāt savstarpējo cieņu, pieklājību un būt vērstam uz sadarbību, labāko risinājumu meklējumos;
 • pēc iespējas mazināt vai nepieļaut lieku emociju izpaušanu.
Kā rīkoties, ja problēmu neizdodas atrisināt Slimnīcā? Jūs varat vērsties Veselības inspekcijā, kura veic Veselības nozares uzraudzību un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli, kā arī izskata iesniegumus Ārstniecības riska fondam par atlīdzību saistībā ar personas veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu ārstniecības iestādē - ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas.
Kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: (+371) 67081600; e-pasts: vi@vi.gov.lv 
Mājas lapas adrese: https://www.vi.gov.lv

*Papildus informācija par Pacientu drošību meklē https://stradini.lv/lv/content/pacientu-drosiba