Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Sabiedrības izpratnes veidošana, kā rīks cīņā ar dezinformāciju. Medicīnas iestāžu loma, ierobežojot dezinformācijas izplatīšanos virtuālajā vidē un sabiedrībā

Plānotās aktivitātes:

Kopumā projektā ir ieplānotas četras  aktivitātes – pieredzes apmaiņa, klātienes un tiešsaistes semināri, darba grupu organizēšana vadlīniju izstrādei, kā arī tehniskais nodrošinājums. 


Projekta mērķis:

dalīties Latvijas pieredzē, krīzes komunikācijas veidošanā, sniedzot Moldovas veselības aprūpes speciālistiem ieteikumus un kopīgi izstrādājot reģionam pielāgotas vadlīnijas pandēmijas izraisītās krīzes komunikācijai, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dezinformāciju.

Projekta mērķa grupa:

Projekta primārā mērķa grupa ir Moldovas neatliekamās palīdzības institūts, Moldovs Veselības ministrija un Moldovas Sabiedrības veselības aģentūras darbinieki, kas nodrošina komunikāciju ar masu mēdijiem un sabiedrību, kā arī nozares speciālisti, kam ir iespējams nozares profesionāļiem un sabiedrībai paust pierādījumos balstītu viedokli.

Projekta rezultāts:

Projekta galvenais sasniedzamais rezultāts ir sagatavotais vadlīniju kopums, kas piemērojams Moldovas veselības aprūpes institūcijām. 
 

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam 2021” ietvaros.

Preses paziņojumi:

 

Projekta rezultāts:

Vadlīnijas medicīnas iestāžu darbiniekiem komunikācijai pandēmijas apstākļos