Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Sagatavoti pārskati par slimnīcas darbību

23.05.2023

Sekojot saitēm zemāk, iespējams iepazīties ar Starpperiodu vadības ziņojumu, kas atspoguļo Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas paveikto šī gada pirmajā ceturksnī veselības aprūpes nodrošināšanā, personāla politiku, datus par pacientu ārstēšanu, kā arī slimnīcas kopīgos sasniegumus un progresu.

Korporatīvās pārvaldības paziņojums par 2022.gadu ietver informāciju par slimnīcas darbības atbilstību Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā". 

Nefinanšu paziņojums ir sagatavots par 2022.gadu un tā mērķis ir sniegt informāciju par to, kā korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumi ietekmē Slimnīcas darbību, attīstību, cilvēkus un vidi, kā arī, kādi pasākumi tiek īstenoti korporatīvās sociālās atbildības nodrošināšanai un kā tiek nodrošināts pasākumu ietekmes novērtējums.

Jaunākie raksti

Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu

Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu

Informācija pacientiem

Informācija pacientiem

Stradiņa slimnīca pievienosies Eiropas Vienotajam vēža tīklam un uzsāks darbu pie virtuālā onkoloģijas centra izveides

Stradiņa slimnīca pievienosies Eiropas Vienotajam vēža tīklam un uzsāks darbu pie virtuālā onkoloģijas centra izveides