Slimnīca uzsāk darbu pie nozīmīga projekta

2. Augusts

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts sadarbībā ar Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtu uzsāk darbu pie nozīmīga projekta “Stiprināt pilsonisko sabiedrību, uzlabojot sabiedrības noturību pret dezinformāciju, veicinot stratēģisko komunikāciju un sadarbību”.

Kopš 2021. gada sekmīgi realizētā sadarbības projekta komunikācijas jomā pandēmijas apstākļos, pasaule piedzīvojusi jaunu un negaidītu pavērsienu – Krievijas agresiju Ukrainā. Gan Moldovas, gan Latvijas ārstniecības iestādes strādā ar Ukrainas civiliedzīvotāju – bēgļu populāciju, kas prasa jaunas un jaunas zināšanas komunikācijas jomā.

Projekta atklāšanas laikā Latvijas Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecibu direkcijas vadītājs Nils Jansons atzinīgi novērtēja Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar Moldovas kolēģiem vairāku gadu garumā. Latvijas attiecības ar Moldovu tiek veidotas, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Tās ir dinamiskas, draudzīgas un konstruktīvas, veidojot aktīvu politisko dialogu: “Sadarbība ar Moldovu ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā. Jau kopš 2005. gada Moldova ir viena no Latvijas prioritārajām attīstības sadarbības partnervalstīm”.

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības noturību pret dezinformāciju un attīstīt dažādu veselības aprūpes organizāciju pārstāvju stratēģiskās komunikācijas un sadarbības prasmes ikdienas darbā un krīzes situācijā strādājot ar bēgļiem, kā arī attīstīt ārstniecības  iestāžu darbinieku izpratni par korupcijas un interešu konflikta riskiem veselības aprūpē. Papildus tam nodrošinot pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem un izstrādāt papildinājumus komunikācijas vadlīnijās (izstrādātas iepriekšējā projekta ietvaros) attiecībā uz komunikāciju ar bēgļiem, un ārstniecības iestādēm  piemērotus mācību materiālus par korupcijas, interešu konflikta un ētikas jautājumiem

Projekta atklāšanā Moldovas vēstnieks Latvijā Adrians Roša atzina, ka šāda sadarbības forma un pieredzes apmaiņa īpaši nozīmīga Moldovas ārstniecības iestāžu kolēģiem, stiprinot valsts izvēlēto nākotnes attīstības ceļu, pievienojoties Eiropas Savienības valstu saimei. Kā vēstīts, Eiropas Savienības dalībvalstu līderi 23. jūnijā vienojās par kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai.

Kopumā projektā ir ieplānotas vairākas  aktivitātes – pieredzes un zināšanu apmaiņa, klātienes un tiešsaistes semināri, darba grupu organizēšana jau iepriekšējā projekta gaitā izstrādāto vadlīniju papildināšanai, kā arī virkne praktisko apmācību Moldovas ārstniecības iestāžu darbiniekiem komunikācijas jautājumos.

Kā pasākuma laikā atzina PSKUS Valdes locekle Ilze Kreicberga: “Viss sākas ar sarunu. Dezinformācijai, mītiem un nepatiesībai ir iespēja izplatīties sabiedrībā tad, kad mēs pārtraucam sarunāties  par būtisko, sniedzot viens otram patiesu, precīzu un faktos balstītu informāciju. Esmu pārliecināta, ka šī projekta ietvaros paveiktais kopdarbs būs vērtīgs ne tikai mūsu dārgajiem Moldovas kolēģiem, ar kuriem sekmīgi sadarbojamies jau ilgāku laiku, bet arī mums pašiem. Mums ir pieredzes, kurās dalīties, zināšanas, kuras sniegt tālāk, tādejādi sniedzot atbalstu viens otram un galvenokārt – mūsu pacientiem un sabiedrībai”

Projekta mērķis ir dalīties Latvijas pieredzē, krīzes komunikācijas veidošanā, sniedzot Moldovas veselības aprūpes speciālistiem ieteikumus un kopīgi izstrādājot reģionam pielāgotas vadlīnijas pandēmijas izraisītās krīzes komunikācijai, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dezinformāciju.

Projekta primārā mērķa grupa ir Moldovas neatliekamās palīdzības institūts, Moldovs Veselības ministrija un Moldovas ārstniecības iestāžu darbinieki, kas nodrošina komunikāciju ar bēgļiem no Ukrainas, masu mēdijiem un sabiedrību, kā arī nozares speciālisti, kam ir iespējams nozares profesionāļiem un sabiedrībai paust pierādījumos balstītu viedokli.

Projekta galvenais sasniedzamais rezultāts ir papildināts vadlīniju kopums un īpaši izstrādāta apmācību programma, kas piemērojams Moldovas veselības aprūpes institūcijām.

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs 2022. un 2023. gadā” ietvaros.

Kontaktinformācija:

Ilze Āboliņa

PSKUS Zinātniskā institūta Izglītības daļas vadītāja

t.67095384, m.27825941; ilze.abolina@stradini.lv