In Memoriam

27. Jūlijs

Šī vasaras pilnbrieda nedēļa ir sākusies ar negaidīti skumju ziņu. 24. jūlijā mūžībā devās mūsu slimnīcas ilggadējā ārste Gunta Geldnere – izcila, kolēģu cienīta un pacientu mīlēta ārste. Viņa bija viena no tiem vecākās paaudzes Stradiņa slimnīcas ārstiem, kuri veidoja to īpašo Stradiņa slimnīcas garu jeb gaisotni, ko grūti vārdos aprakstīt.  Profesionalitāte, empātija, smalkjūtība, koleģialitāte – tās bija īpašības, kas augstākajā mērā piemita dr. Geldnerei un padarīju viņu par Ārstu ar lielo burtu. Tādu ārstu, kura būtību mēs atpazīstam lasot Aksela Muntes vai Arčibalda Kronina darbus.

Gunta Geldnere 1960. gadā absolvēja Rīgas Medicīnas institūtu un savas ārsta gaitas sāka Gulbenes slimnīcā. Tur tika gūts pirmais rūdījums, ārstējot dažādus, arī sarežģītus klīniskos gadījumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, iegūstot pirmo tik svarīgo klīnisko pieredzi. Vēlāk, kopš 1970. gada dakteres darba mūža lielākā daļa bija saistīta ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centru, kurā viņa sāka strādāt par ārsti gastroenteroloģijas metodiskajā darbā, bet no 1981. gada ilgus gadus vadīja 7. gastroenteroloģijas nodaļu. Viņa bija mūsu centra stūrakmens. Papildus gastroenteroloģijai, Gunta Geldnere apguva hematoloģijas specialitāti, šajā nozarē izmeklējot un konsultējot visus hematoloģiskos pacientus mūsu slimnīcā.

1992. gadā dr. Geldnere tika iecelta par slimnīcas galveno terapeiti, vēlāk arī par Ārstniecības departamenta direktora vietnieci internās medicīnas jautājumos.

Dr. Geldnere ieguva autoritāti gan mūsu slimnīcā, gan arī citās Latvijas ārstniecības iestādēs. Viņa bija grāmatas “Praktiskā gastroenteroloģija un hepatoloģija” līdzautore. Bez viņas padoma slimnīcu neatstāja neviens grūti slims un sarežģīts pacients. Dakteres nesavtīgais darbs tika augsti novērtēts. 2007. gadā viņa bija gan Stradiņa slimnīcas Gada cilvēks ārstniecībā, gan Labākā rezidentūras vadītāja, viņu ievēlēja par Latvijas Ārstu biedrības Goda biedri.  

Līdztekus izcilām diagnosta spējām, Dr Geldnere bija lieliska jaunākās ārstu paaudzes skolotāja. Viņa ar savu būtību bija piemērs tam, kādam ir jābūt ārstam. Mierīga, uzmanīga, smalkjūtīga, nekad nepacēla balsi, bet sarunas beigās vienmēr korekti izteica savu viedokli, parasti to raksturojot ar kādu klīnisku piemēru no savas bagātās klīniskās pieredzes. Klātesošie viņā ieklausījās un Dakteres padomu ņēma vērā. Dr. Geldnerei nebija darbalaika tā parastajā izpratnē. Grūtos brīžos viņa bija pieejama katram jebkurā laikā. Sevišķi to novērtēja jaunie ārsti un tuvākie darba kolēģi. Dr. Geldnere bija Skolotāja lielākajai daļai Stradiņa slimnīcas gastroenterologu un ne tikai – no viņas mācījās arī topošie internisti un ģimenes ārsti vairākās paaudzēs. Mēs viņu ļoti cienījām un novērtējām. Pēc dakteres aiziešanas pelnītā atpūtā, regulāri, katru vasaru baudījām kopīgu pasēdēšanu un zemeņu torti viņas Kalnciema ielas dārzā. Diemžēl šogad tā bija pēdējā reize. Mums viņas ļoti pietrūks…

Sit tibi terra levis!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Guntas Geldneres ģimenei, draugiem, kolēģiem.