Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Slimnīcas publiskais paziņojums

04.01.2023

Slimnīca izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušo ģimenēm un patiesi atvainojas par situāciju, kas radusies slimnīcas darbinieku pieļautas kļūdas rezultātā! Apliecinām, ka tiks darīts viss iespējamais, lai atbalstītu mirušo ģimenes un palīdzētu viņu piederīgajiem atrisināt radušos sarežģījumus pēc iespējas drīzākā laika periodā.

Šobrīd ir uzsākta iekšējā pārbaude par notikušo. Tiek apzināti lietas apstākļi, iesaistītās personas un meklētas iespējamās nepilnības procesā. Pēc šīs pārbaudes rezultātiem slimnīcas vadība izvērtēs iesaistīto slimnīcas darbinieku rīcību, kā arī iespējamos iemeslus kļūdainai rīcībai.

Ja noskaidrosies, ka notikušajā vainojama darbinieku nolaidība vai kādu konkrētu darba procedūru neievērošana, var tikt pieņemts lēmums par darba attiecību pārtraukšanu.

Vēlreiz apliecinām, ka notikušais nav atstājis vienaldzīgus slimnīcā strādājošos un mēs pilnveidosim atbilstošos procesus, lai šāda situācija nākotnē nebūtu iespējama.

Jaunākie raksti

Informatīvs materiāls “Sepse. Ceļvedis pacientiem un tuviniekiem”

Informatīvs materiāls “Sepse. Ceļvedis pacientiem un tuviniekiem”

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca turpina sniegt atbalstu Ukrainas tautai

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca turpina sniegt atbalstu Ukrainas tautai

Mutes veselības kabineta projekta ietvaros notika RSU un LU Zobārstniecības fakultāšu ārvalstu studentu apvienotā aktivitāte

Mutes veselības kabineta projekta ietvaros notika RSU un LU Zobārstniecības fakultāšu ārvalstu studentu apvienotā aktivitāte