Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Projekts Nr.5

5. projekts "Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana"

Projekta vadītājs

Dr. med. habil. Jānis Gardovskis

Projekta mērķis

Jaunu agrīnas diagnostikas un terapijas efektivitātes noteikšanas metožu izstrāde dzīvildzes un dzīves kvalitātes uzlabošanai pacientiem ar krūts un metastātisku kolorektālu vēzi.

Projekta uzdevumi

1. Krūts vēža preventīvo un predisponējošo faktoru noteikšana un validācija, pamatojoties uz molekulārā epidemioloģijā iegūtiem pierādījumiem.

2. Plazmā cirkulējošu nukleīnskābju kā personalizētu prediktīvu terapijas efektivitātes marķieru identifikācija un validācija metastātiskiem kolorektāla un krūts vēža pacientiem.

3. Metastātisku kolorektāla vēža pacientu plazmas proteoma analīze noteiktos terapijas posmos, izveidojot proteīnu kartes dinamiskam terapijas efektivitātes monitoringam.

4. Individuālu krūts audzēju primāro šūnu līniju raksturošana un proteoma analīze.