Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Projekts Nr.4

4. projekts „Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos"

Projekta vadītājs

Dr.med. Mārcis Leja

Projekta mērķis

Pamatojoties uz Latvijas situācijas analīzi, izstrādāt praktisku pieeju sabiedrības veselības un medicīniskiem pasākumiem ar mērķi mazināt kuņģa vēža izraisīto mirstību un ar to saistīto riska faktoru un pirmsvēža stāvokļu negatīvo ietekmi.

Projekta uzdevumi

1. Noskaidrot kuņģa vēža riska faktoru (H.pylori infekcija) un pirmsvēža stāvokļu (atrofisks gastrīts, intestināla metaplāzija) izplatību paaugstināta riska vecuma (40-64 gadi) populācijā Latvijā.

2. Noskaidrot ar paaugstinātu risku saistītās H.pylori apakštipu (t.sk. cagA) izplatību Latvijas pacientu populācijā.

3. Noskaidrot H.pylori rezistenci pret galvenajām mikroorganisma izskaušanas mērķiem izmantotajām antibiotikām Latvijas situācijā.

4. Noskaidrot ģimenes ārstu un speciālistu nozīmēto H.pylori izskaušanas terapijas kursu atbilstību starptautiskām vadlīnijām.

5. Noskaidrot reālo H.pylori izskaušanas terapijas kursu klīnisko efektivitāti Latvijas apstākļos.

6. Noskaidrot H.pylori izskaušanas terapijas radīto blakusparādību biežumu un nopietnību Latvijas apstākļos.

7. Izvērtēt masveida H.pylori izskaušanas terapijas izmaksu-efektivitāti Latvijas apstākļos kuņģa vēža u.c. gastrointestinālo saslimšanu prevencijai.

8. Izstrādāt rekomendācijas projekta rezultātu ieviešanai klīniskajā praksē.

9. Nodrošināt Latvijas zinātnieku grupām stabilu vietu starptautiskajā pētniecības telpā saistībā ar kuņģa vēža prevenciju un ar to saistīto riska stāvokļu izpēti.