Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/194

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Andrejs Vessers

  • 67065340
Par tehnisko specifikāciju

Andrejs Vessers

  • 67065340

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Papildus informācija:
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Uzkopšanas tehnikas piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2022/194 (turpmāk – iepirkums).
Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto un saņemt konsultācijas no izpildītājiem, par iepirkuma priekšmetam iespējamām izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli par prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2022. gada 2.novembrim plkst. 16:00, nosūtot to uz e-pasta adresi: andrejs.vessers@stradini.lv (tālr. 67095340).