Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Atkritumu novietņu izbūve
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Diāna Belozerova

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Tehniskā specifikācija:
Papildus informācija:
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Atkritumu novietņu izbūve”, identifikācijas Nr. PSKUS 2022/147 (turpmāk – iepirkums).
Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto un saņemt konsultācijas no izpildītājiem, par iepirkuma priekšmetam iespējamām izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli par prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2022. gada 27.septembrim plkst. 10:00, nosūtot to uz e-pasta adresi: diana.belozerova@stradini.lv (tālr. 67069736).