Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL, funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Anna Rubene

  • 67065340

Iepirkuma dokumenti

Tehniskā specifikācija:
Papildus informācija:
nformējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL, funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes”, identifikācijas Nr. PSKUS 2022/169 (turpmāk – iepirkums).
Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto un saņemt konsultācijas no izpildītājiem, par iepirkuma priekšmetam iespējamām izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli par prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2022. gada 19.septembrim plkst. 17:00, nosūtot to uz e-pasta adresi: anna.rubene@stradini.lv (tālr. 67069578).