Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Atalgojuma principi

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) publisko informāciju par Slimnīcas darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem, piemaksām un sociālajām garantijām, kā arī informāciju par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Slimnīcai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu gan ārstniecības un veselības aprūpes, gan ne ārstniecības personālam, lai motivētu darbiniekus un kopumā nodrošinātu efektīvu Slimnīcas darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus pilna apjoma medicīniskās palīdzības jomā.

Slimnīcas darbinieku atlīdzības sistēma sastāv no:

  • laika algas sistēmas - mēnešalga vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;
  • akorda algas, pēc paveiktā darba apjoma atbilstoši darba samaksas aprēķinu metodikai;
  • piemaksām un sociālajām garantijām.

Vidējais atalgojums un slodžu skaits Slimnīcā 2023. gadā


Nr. p.k.

Amatu grupa

Slodžu skaits - kopā

Mēnešalgas diapazons (no - līdz)

Vidējais atalgojums mēn. EUR (bruto)

Mēneša amatalga

Piemaksas un prēmijas

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

1

Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti (bez rezidentiem), kopā

520

1600 - 5150

4 119

3 658

461

2

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā

900

1170 - 3500

2 151

1 772

379

3

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi, zobārsta asistenti, kopā

225

900 - 1015

1 344

1 049

295

4

Administrācija kopā (bez Valdes un Padomes)

82

970 - 3500

2 239

2 160

79

5

Saimnieciskais personāls, ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls (t.sk. sanitāri) kopā

990

666 - 4410

1 296

1 135

161

6

Padomes priekšsēdētājs

1

3 000

3 000

3 000

-

7

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

1

2 000

2 000

2 000

-

8

Padomes loceklis

1

2 700

2 700

2 700

-

9

Valdes priekšsēdētājs

1

8 000

8 000

8 000

-

10

Valdes loceklis

3

5743 - 6776

-

5743 - 6776

-

Atalgojuma politikas principi