Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

2024. gada 12. aprīlī tiek uzsākta ārkārtas sarunu procedūra par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa neatliekamajiem darbiem

12.04.2024

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Stradiņa slimnīca) pēc līguma izbeigšanas ar SIA “Velve” par A2 korpusa būvniecību un ēkas pārņemšanas savā pārvaldībā ir īstenojusi ārkārtas un steidzamos darbus. Būvdarbu nepārtrauktības nodrošināšanai Stradiņa slimnīcā darbi tiek veikti vairākos posmos, lai ēku varētu pilnībā pabeigt un nodot ekspluatācijā 2026. gadā. Jau 12. aprīlī tiek uzsākta ārkārtas sarunu procedūra par neatliekamo būvdarbu veikšanu steidzamības kārtā, lai nepieļautu ēkas bojājumu neatgriezenisku risku, līdz iepirkuma procedūrā tiks izvēlēts jauns A2 korpusa būvnieks.

Kopš A2 korpusa pārņemšanas Stradiņa slimnīca nodrošinājusi skaidru ēkas būvniecības un attīstības tālāko plānu, kas ir īstenojams trīs posmos: 1. ārkārtas darbi pašu spēkiem, 2. neatliekamie darbi, piesaistot būvdarbu veicēju, 3. ēkas izbūve un pabeigšana ar jauna ģenerāluzņēmēja palīdzību.

Pirmā posma ietvaros uzsākts ēkas tehniskais apsekojums, būvekspertīzes un inženierkonsultācijas. Vienlaikus par Stradiņa slimnīcas resursiem veikti steidzamie un ārkārtas darbi, tostarp nodrošināta pastāvīga ēkas apsardze, videonovērošana, mikroklimata uzturēšana, apkures nodrošināšana, būvlaukuma sakārtošana, gaisa apmaiņas pagaidu sistēmu un papildu kaloriferu uzstādīšana, apgaismojuma un tehnisko drošības sistēmu ierīkošana, regulāra objekta uzturēšana un apsekošana, mikroklimata kontrole pagrabstāvā u. c. Lai šos darbus nodrošinātu visaugstākajā kvalitātē, Stradiņa slimnīca pēc rūpīgas personāla atlases ir noteikusi atbildīgo būvdarbu veicēju un darba aizsardzības koordinatoru, kā arī ierosinājusi izmaiņas būvatļaujā, reģistrējot Stradiņa slimnīcu par galveno būvdarbu veicēju ar mērķi veikt ārkārtas darbus objektā pirms neatliekamo darbu uzsākšanas.

Piesaistīti starptautiski eksperti visas A2 ēkas apsekošanai, analīzei un rekomendāciju izstrādāšanai, lai likvidētu pelējumu ēkas pagrabstāvā. Atbilstoši laboratoriski veiktajām analīzēm eksperti konstatējuši pelējumu būtiskā apjomā vairākās vietās. Saskaņā ar izpēti lielākā daļa pārbaudīto paraugu neatbilst drošības noteikumiem, tāpēc pagrabstāvā rekomendēta materiālu demontāža un ķīmiskā apstrāde. Šie darbi plānoti 2.posmā jeb neatliekamo darbu apjomā.

Ņemot vērā, ka Stradiņa slimnīca vienpusēji atkāpās no līguma ar SIA “Velve”,  neatliekamie būvdarbi jāveic steidzamības kārtā, lai nepieļautu neatgriezenisku ēkas bojājumu risku, līdz iepirkuma procedūrā tiks izvēlēts jauns A2 korpusa būvnieks. 12.aprīlī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktam tiek izsludināta ārkārtas sarunu procedūra par neatliekamo būvdarbu veikšanu, lai nepieļautu ēkas bojājumu neatgriezenisku risku, līdz iepirkuma procedūrā tiks izvēlēts jauns A2 korpusa būvnieks. Sarunu procedūras rezultātā tiks izvēlēts viens neatliekamo darbu veicējs. 

“Kaut arī mums netrūkst izaicinājumu, kas radušies iepriekšējā būvnieka rīcības rezultātā, pašlaik raiti virzāmies uz priekšu un darbi rit, atbilstoši plānotajiem darbiem. Paši ar saviem resursiem nodrošinām ārkārtas uzdevumu izpildi, bet, lai pārliecinātos par A2 jaunbūves kopējo tehnisko stāvokli, esam organizējuši iepirkumu ar mērķi definēt neatliekamo būvdarbu veidu, apjomu, kā arī defektus un to rašanās cēloņus. Būves ekspertīzi plānojam uzsākt vēl aprīlī, bet neatliekamos būvdarbus īstenot līdz 2024. gada beigām, lai no gadumijas varētu turpināties iecerētā būvniecība un jaunais slimnīcas korpuss uzņemtu pacientus saskaņā ar vislabāko iespējamo laika grafiku bez liekas kavēšanās,” atklāj Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Neatliekamo darbu apjomā ir iekļautas tādas būvdarbu pozīcijas kā ārējo norobežojošo konstrukciju izbūve, tajā skaitā jumts, parapeti, logu un aiļu izbūve un fasādes darbu pabeigšana; iekšējo lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve; pagaidu apkures, ventilācijas sistēmas izbūve ēkas mikroklimata nodrošināšanai; dežurapgaismojuma izbūve; drošības nožogojuma izbūve; pagaidu apsardzes sistēmas izbūve; pagraba demontāža, tajā skaitā inženiertīklu izbūve; teritorijas labiekārtošanas darbi, tajā skaitā pandusa izbūve, evakuācijas laipu izbūve; un citi tehniskajā specifikācijā iekļautie papildu neatliekamie būvdarbi. Plānots, ka ēkas ārējās kontūras tiks noslēgtas 2024. gada septembrī, tā nodrošinot iekšējo klimatisko apstākļu stabilitāti. Kopumā neatliekamos būvdarbus plānots pabeigt 2024. gada decembrī. 

Darbu trešajā posmā paredzēts nodrošināt atlikušā būvdarbu apjoma izbūvi līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, un tas nozīmē arī jauna ģenerālbūvuzņēmēja piesaisti. Prognozējamais iepirkuma procedūras ilgums, ieskaitot līguma noslēgšanu, ir līdz 2024. gada nogalei, būvdarbu uzsākšana plānota 2025. gada sākumā, bet darbus pabeigt plānots līdz 2026. gada beigām.

Būvniekam atzīstot nespēju pildīt savas līgumsaistības, līgums ar SIA “Velve” tika lauzts 2024.gada 13.februārī.

Jaunākie raksti

Stradiņu lepnums – 2024 apbalvošanas ceremonijā apbalvotas labākās Stradiņa slimnīcas māsas

Stradiņu lepnums – 2024 apbalvošanas ceremonijā apbalvotas labākās Stradiņa slimnīcas māsas

Izveidots tīmekļa resurss vēža pacientiem un viņu tuviniekiem – “Pacientu akadēmija”

Izveidots tīmekļa resurss vēža pacientiem un viņu tuviniekiem – “Pacientu akadēmija”

Godinot māsu un vecmāšu profesiju, Stradiņa slimnīcā nedēļas garumā notiek dažādas aktivitātes; 15.maijā – bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem

Godinot māsu un vecmāšu profesiju, Stradiņa slimnīcā nedēļas garumā notiek dažādas aktivitātes; 15.maijā – bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem