Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

1. projekts „Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un  ārstēšanas pētniecība"

Projekta vadītājs

Dr.med. Andrejs Ērglis

Projekta mērķis

Radīt  jaunus aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un  ārstēšanas paņēmienus un metodes ar mērķi veicināt jaunāko zinātnisko atklājumu un moderno tehnoloģiju ieviešanu klīniskajā praksē Latvijas iedzīvotāju dzīvildzes un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta uzdevumi

1. Novērtēt aterosklerozes klīniskās, vizuālās un funkcionālās izpausmes ar invazīvām un neinvazīvām diagnostikas metodēm sarežģītos koronāros un nekoronāros bojājumos, piemēram, kreisās koronārās arterijas kopējā stumbra bojājums, hroniskas totālas oklūzijas, miega artēriju ateroskleroze. 
2. Salīdzināt neinvazīvo un invazīvo diagnostikas metožu lomu aterosklerozes anatomijas un funkcijas novērtēšanā, kā arī klīnisko izpausmju prognozē.
3. Izstrādāt jaunu personalizētu ārstēšanas metodi kreisās koronārās artērijas kopējā stumbra ārstēšanā, izmantojot bioabsorbējošos stentus.
4. Jauno aterosklerozes patoģenēzes, tajā skaita, tās riska kardiometabolo biomarkieru (citokīnu, augšanas faktoru un citu analītu) mērķa paneļu izstrāde un ieviešana klīniskajā diagnostikā.
5. Apzināt, diagnosticēt, raksturot un novērot ģimenes hiperholesterinēmijas (FH) pacientus un FH ģimenes Latvijā, lai savlaicīgi samazinātu kardiovaskulāro notikumu risku šīm personām.
6. Veikt kognitīvās funkcijas novērtēšanas testu baterijas, intervences metožu izstrādi un aprobāciju  hipertensijas pacientiem arteriālā asinsspiediena samazināšanas, kognitīvās funkcijas saglabāšanas un uzlabošanas nolūkos ilgtermiņā.
7. Ieviest ārstēšanas hibrīdmetodes kardioloģijas ikdienas praksē, izvērtēt to rezultātus, radīt rekomendācijas to pielietošanai.
8. Piemeklēt jaunus materiālus un apstrādes metodes, kas maksimāli atbilst, agrāk noteiktajiem, ideālas sirds aortas vārstuļa protēzes mehāniskajiem parametriem. Izvērtēt dažādu aģentu, tai skaitā vīrusu, lomu sirds vārstuļu kaišu etiopatoģenēzē.
9. Endotēlija atkarīgās artēriju vazodilatātorās kapacitātes palielināšanas un ķirurģiskās ārstēšanas iespēju salīdzinošie pētījumi slimniekiem ar organiska rakstura aterosklerotiskiem slēguma bojājumiem kāju artērijās.
10. Noskaidrot jaunas, neinvazīvas, automatizētas un ambulatori lietojamas artēriju cietības un centrālā asinsspiediena mērierīces pielietojumu FH pacientu riska izvērtēšanā un terapijas monitorēšanā.
11. Izstrādāt metodoloģiju liela apjoma šūnu pavairošanai in vitro (adherentās, neadherentās šūnas), kas paredzētas pielietošanai klīnikā, izstrādāt standartoperāciju protokolus un kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju.
12. Noskaidrot cerebrāla infarkta atkārtojuma iemeslus, un izstrādāt ieteikumus, lai ierobežotu tā biežumu, tādējādi samazinot cerebrovaskulāro slimību radīto slogu Latvijas populācijā.

Atskaite par projektu VPP "Biomedicine" -  3. posms (2016. gads)