Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

A korpusa 2. kārtas būvniecība

PROJEKTA PASE

Picture1.png

Jaunais korpuss ir nozīmīgākais Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstības projekts. 2017. gada 30. maijā tika uzsākta A korpusa 1. kārtas ekspluatācija, un struktūrvienības uzsāka darbu A korpusa 1. kārtas ēkā.

Slimnīca 17.07.2020  ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu, kas apstiprina, ka slimnīcas organizētais iepirkums “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37) ir noritējis atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Pamatojoties uz saņemto atzinumu, Iepirkuma komisija 21.07.2020 ir pieņēmusi galīgo lēmumu par konkursa procedūras ar sarunām “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” rezultātiem un pēc astoņu pretendentu iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanas par saimnieciski izdevīgāko atzinusi SIA “VELVE” iesniegto piedāvājumu par kopējo summu 88 364 300,00 EUR bez PVN un būvdarbu veikšanas periodu 30 mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam.

A korpusa 2.kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 140 447 122 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 65 % apmērā.

2019. gada 28. janvārī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/013. Projekta darbību īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

A korpusa 2. kārtas finansējums

Finanšu avots miljoni EUR
ERAF finansējums 91734618
Valsts līdzfinansējums

44262655

Slimnīcas līdzfinansējums 4 449 849
KOPĀ

140 447 122 EUR

Pārcelšanos uz A korpusa otrās kārtas telpām plānots veikt 2023. gadā. A korpusa 2. kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centrs (uzņemšana), operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku. Jaunajā korpusā ārstniecība noritēs mūsdienu prasībām atbilstošās telpās. Pacientiem plānotas pārsvarā divvietīgas un atsevišķas vienvietīgas palātas (infekciju izplatības ierobežošanai).

Jau iepriekš izstrādātajā slimnīcas ēku un telpu izmantošanas perspektīvajā plānā ir paredzēts, ka pēc A korpusa celtniecības pabeigšanas tika atbrīvotas telpas esošajos slimnīcas korpusos:
•    Vēsturiskajos arhitekta Šmēlinga projektētajos 21.; 23.; 24.; 25. korpusos;
•    15. korpusā, kura ekspluatācija uzsākta 1956. gadā;
•    32. korpusā, kura būvdarbi pabeigti 1972. gadā.
 


Jaunā korpusa 2. kārtas telpu plānojums

Jaunā korpusa 2. kārtas principiālie ēkas inženiertehniskie risinājumi


LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png