Neiroloģijas klīnikas VADĪTĀJA PALĪGS (0,5 slodze)

Neiroloģijas klīnikas VADĪTĀJA PALĪGS (0,5 slodze)
Neiroloģijas klīnika
8:00-16:00 (atbilstoši slodzes lielumam)