Aktualitātes

Latvijas ārsti pauž atbalstu iekaisīgu zarnu slimību pacientiem!

 

Katru gadu visā pasaulē 19. maijā atzīmē Pasaules Iekaisīgu zarnu slimību dienu, kurā kopējās, sabiedrību uzrunājošās akcijās, apvienojas ap pacienti 140 vietās visā pasaulē. Savu atbalstu pacientiem pauž arī vairāk nekā 30 Latvijas ārsti no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas, sadodoties rokās un publiski apliecinot solidaritāti ar pacientiem iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanas jautājumu risināšanai valsts līmenī.

Noskaties video!

Apskatīt citus jaunumus
Pacientiem - Pacienta iemaksas

Pacienta iemaksas

drukāt

 

Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pakalpojuma nosaukums

Pacienta iemaksa eiro

Ārsta apmeklējums  

Ģimenes ārsta apmeklējums

1,42 eiro

Ārsta speciālista apmeklējums

4,27 eiro

Ģimenes ārsta mājas vizīte  

Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma.

2,85 eiro

Ārstēšanās dienas stacionārā  

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7,11 eiro

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

4,27 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,42 eiro

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

4,27 eiro

Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

4,27 eiro

Endoskopiskie izmeklējumi

7,11 eiro

Sonoskopiskie izmeklējumi

4,27 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

2,85 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

(var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

9,96 eiro

Radionuklīdā diagnostika

4,27 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi)

28,46 eiro

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

35,57 eiro

Koronarogrāfija dienas stacionārā (izmeklejums ar kontrastvielu)

9,96 eiro

Medicīniskās apaugļošanas procedūras 

Intrauterīnā inseminācija

21,34 eiro

Olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai

21,34 eiro

Embrija pārstādīšana

21,34 eiro

Sēklinieku biopsija

21,34 eiro

Ārstēšanās slimnīcā  

Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)

10,00 eiro

Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)

10,00 eiro

Par ārstēšanos aprūpes slimnīcās, slimnīcu aprūpes nodaļās un gultās

7,11 eiro

Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm

7,11 eiro

Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības

7,11 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi slimnīcā:

 

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi)

28,46 eiro

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

35,57 eiro

 Piezīmes

* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Svarīgi!

                                                                                                                                                               Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.

Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro.

Laboratoriskie izmeklējumi

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.

Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts pieejams šeit.


Pacienta iemaksu apmēru nosaka 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4.pielikums un 5.pielikums.

 

     

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas; 
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • infekcijas slimību gadījumos (skat. 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4. pielikumu);
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību; 
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos; 
 • orgānu donori; 
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās; 
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.
   

  

Noderīga papildu informācija

 

Kā turpmāk saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksas?

 

Atbalsts trūcīgajiem pacientiem