Aktualitātes

Latvijas ārsti pauž atbalstu iekaisīgu zarnu slimību pacientiem!

 

Katru gadu visā pasaulē 19. maijā atzīmē Pasaules Iekaisīgu zarnu slimību dienu, kurā kopējās, sabiedrību uzrunājošās akcijās, apvienojas ap pacienti 140 vietās visā pasaulē. Savu atbalstu pacientiem pauž arī vairāk nekā 30 Latvijas ārsti no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas, sadodoties rokās un publiski apliecinot solidaritāti ar pacientiem iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanas jautājumu risināšanai valsts līmenī.

Noskaties video!

Apskatīt citus jaunumus
Zinātne

Zinātne

drukāt


Zinātniskais darbs ir cieši saistīts ar Stradiņa slimnīcas daudzajiem specializētajiem medicīnas centriem, kas ir vadošie valstī. Te uzkrāts liels potenciāls zinātnisku pētījumu veikšanai, šajā darbā slimnīcas zinātnieki iesaista rezidentus un arī studentus.

Eiropas Sociālais fonds ar saviem projektiem atbalsta jaunos zinātniekus, piešķirot viņiem stipendijas zinātniskā darba veikšanai. Slimnīcas ārstnieciskais personāls  izmanto Eiropas piedāvātās iespējas, pretendējot uz zinātniskajiem grantiem un iesaistās zinātniskajos konsorcijos.

Vēl viens nozīmīgs zinātniskā darba virziens saistās un attīstās ar līdzdalību starptautiskos mediķu pasākumos, kur nereti Stradiņa slimnīcas ārsti un rezidenti uzstājas ar saviem ziņojumiem. Un otrādi – Stradiņa slimnīca dalās savos atradumos un praktiskajā pieredzē ar ārvalstu kolēģiem, Rīgā organizējot seminārus un praktikumus ar pazīstamu ārvalstu speciālistu iesaistīšanu – kā invazīvajā kardioloģijā, invazīvajā radioloģijā utt.

Zinātnes nodaļa iesaistās arī vienotas sistēmas izveidē zāļu klīnisko pētījumu organizēšanai Stradiņa slimnīcai. Izveidots un regulāri tiek papildināts klīnisko pētījumu reģistrs, izstrādāts nolikums, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējami un administrējami pētījumi, t.sk., zāļu izpētes pētījumi. Klīniskus, farmaceitisko firmu sponsorētos un fundamentālus pētījumus universitātes slimnīcā organizē un pārrauga Izglītības un zinātnes departamenta Zinātnes nodaļa.

Sīkāk skatīt sadaļas kreisajā izvēlnē "Klīniskie pētījumi", "Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE " un "Citi pētījumi".