Aktualitātes

Plaušu veselības diena Stradiņa slimnīcā

19.maijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs organizē „Plaušu veselības dienu”, kura notiks Slimnīcas 15. korpusa konferenču zālē.

 

Apskatīt citus jaunumus
Zinātne

Zinātne

drukāt


Zinātniskais darbs ir cieši saistīts ar Stradiņa slimnīcas daudzajiem specializētajiem medicīnas centriem, kas ir vadošie valstī. Te uzkrāts liels potenciāls zinātnisku pētījumu veikšanai, šajā darbā slimnīcas zinātnieki iesaista rezidentus un arī studentus.

Eiropas Sociālais fonds ar saviem projektiem atbalsta jaunos zinātniekus, piešķirot viņiem stipendijas zinātniskā darba veikšanai. Slimnīcas ārstnieciskais personāls  izmanto Eiropas piedāvātās iespējas, pretendējot uz zinātniskajiem grantiem un iesaistās zinātniskajos konsorcijos.

Vēl viens nozīmīgs zinātniskā darba virziens saistās un attīstās ar līdzdalību starptautiskos mediķu pasākumos, kur nereti Stradiņa slimnīcas ārsti un rezidenti uzstājas ar saviem ziņojumiem. Un otrādi – Stradiņa slimnīca dalās savos atradumos un praktiskajā pieredzē ar ārvalstu kolēģiem, Rīgā organizējot seminārus un praktikumus ar pazīstamu ārvalstu speciālistu iesaistīšanu – kā invazīvajā kardioloģijā, invazīvajā radioloģijā utt.

Zinātnes nodaļa iesaistās arī vienotas sistēmas izveidē zāļu klīnisko pētījumu organizēšanai Stradiņa slimnīcai. Izveidots un regulāri tiek papildināts klīnisko pētījumu reģistrs, izstrādāts nolikums, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējami un administrējami pētījumi, t.sk., zāļu izpētes pētījumi. Klīniskus, farmaceitisko firmu sponsorētos un fundamentālus pētījumus universitātes slimnīcā organizē un pārrauga Izglītības un zinātnes departamenta Zinātnes nodaļa.

Sīkāk skatīt sadaļas kreisajā izvēlnē "Klīniskie pētījumi", "Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE " un "Citi pētījumi".